De vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de straten in de wijk Oud-Oefenplein  is volop aan de gang. Er is aandacht voor groen in de openbare ruimte, voldoende parkeergelegenheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse maatschappij voor Sociale Wonen investeert 6,7 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk. Zij is ...lees verder "Heraanleg straten Oud-Oefenplein"

In oktober startte het buurtopbouwwerk met een project rond 't Hofke en de wijkzaal. We willen met een groep bewoners uit de buurt ondersteunen om activiteiten te organiseren in de wijkzaak voor buurtbewoners. Ook in 't Hofke kunnen leuke buurtactiviteiten plaats vinden. Meteen willen we de bewoners ook sensibiliseren om 't Hofke netjes te houden ...lees verder "Project buurtopbouwwerk rond ’t Hofke"

De dorpsraad van Heffen stelde voor om het betreffende pleintje op te waarderen. De werken zijn begin november gestart. De stad zorgt voor kleine verharde zone waar een picknick tafel geplaatst worden. Er wordt ook een 1m brede strook voorzien waar in het voorjaar bolgewassen kunnen bloeien en in de zomer een bloemenweide voor kleur ...lees verder "Opwaardering pleintje Molenbeekstraat"

De werken aan het kruispunt Biest-Merodestraat zijn in volle gang. Met de heraanleg wensen we o.a. de zichtbaarheid van het binnenrijden van de autoluwe zone op punt te zetten. Het wegdek wordt zo aangelegd dat de logisch te volgen weg voor het autoverkeer de Biest is . De Frederik de Merodestraat wordt dan ook autoluw ...lees verder "Verbeteren van het kruispunt Biest – Merodestraat"

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte ...lees verder "Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein"