fietsostrade1

Na een proefperiode waarbij fietsers op de fietsostrade voorrang hadden, is om verkeerstechnische redenen en de veiligheid van alle weggebruikers, beslist dat fietsers op de fietsostrade moeten stoppen en voorrang verlenen. De automobilisten hadden een zeer beperkt zicht op aankomende fietsers zelfs nadat men met de wagen gestopt was. De kruispunten aan de Capusteenstraat en ...lees verder "Fietsers stoppen op fietsostrade"

wegwijzer

Tweejaarlijks nomineert de Financial Times steden die het goed doen en die zich voorbereiden op een succesvolle toekomst. Mechelen wist zich bij de kleine steden maar liefst drie keer in de top tien te plaatsen. Een negende plaats voor de algemene ontwikkeling en het economisch potentieel van onze stad, een derde plaats voor ICT en ...lees verder "Financial Times looft Mechelen"

ontwerp park Populierendreef

In het gebied tussen de gevangenis, de Caputsteenstraat en de Populierendreef wordt hard gewerkt aan een nieuw stadsparkje. Er zal ruimte zijn om te spelen, te picknicken, te rusten en zelfs om een buurtfeest te organiseren. Dit komt van pas in deze dichtbevolkte buurt. Een klein project voor moestuinen in bakken is ook gepland.  Aan de ...lees verder "Park Populierendreef"

kleding

Mechelen rolt een veelzijdig plan uit om het kernwinkelgebied te versterken. Zowel maatregelen op vlak van mobiliteit, parkeren, stadsvernieuwing, technologische snufjes als beleving , cultuur en citymarketing maken deel uit van de grote puzzel die gelegd wordt. Hierna lichten we enkele deelprojecten toe. Er gaat veel aandacht naar bijkomende parkeerplaatsen. Met alle geplande en voorziene projecten komen ...lees verder "Mechelen Winkelstad versterken"

heraanleg dorpskern Hombeek (1)

Het participatieproces gaat verder De voorbije maanden konden de Hombekenaren deelnemen aan werkvergaderingen omtrent het nieuwe dorpsplein. Parkeren, verkeerscirculatie groene ruim, het evoceren van de vroegere beek enz kwamen aan bod. De Hombeekse verenigingen die hun intrek zullen nemen in het vernieuwde dorpshuis spraken zich ook uit over hun noden en wensen voor de nieuwe ...lees verder "Voorontwerp dorpsplein klaar"

oefenplein1

De vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de straten in de wijk Oud-Oefenplein  is volop aan de gang. Er is aandacht voor groen in de openbare ruimte, voldoende parkeergelegenheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse maatschappij voor Sociale Wonen investeert 6,7 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk. Zij is ...lees verder "Heraanleg straten Oud-Oefenplein"

IMG_0526

In oktober startte het buurtopbouwwerk met een project rond 't Hofke en de wijkzaal. We willen met een groep bewoners uit de buurt ondersteunen om activiteiten te organiseren in de wijkzaak voor buurtbewoners. Ook in 't Hofke kunnen leuke buurtactiviteiten plaats vinden. Meteen willen we de bewoners ook sensibiliseren om 't Hofke netjes te houden ...lees verder "Project buurtopbouwwerk rond ’t Hofke"

IMG_0612

De dorpsraad van Heffen stelde voor om het betreffende pleintje op te waarderen. De werken zijn begin november gestart. De stad zorgt voor kleine verharde zone waar een picknick tafel geplaatst worden. Er wordt ook een 1m brede strook voorzien waar in het voorjaar bolgewassen kunnen bloeien en in de zomer een bloemenweide voor kleur ...lees verder "Opwaardering pleintje Molenbeekstraat"

De werken aan het kruispunt Biest-Merodestraat zijn in volle gang. Met de heraanleg wensen we o.a. de zichtbaarheid van het binnenrijden van de autoluwe zone op punt te zetten. Het wegdek wordt zo aangelegd dat de logisch te volgen weg voor het autoverkeer de Biest is . De Frederik de Merodestraat wordt dan ook autoluw ...lees verder "Verbeteren van het kruispunt Biest – Merodestraat"

artikelhombeek

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte ...lees verder "Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein"