heraanleg dorpskern Hombeek (1)

Het participatieproces gaat verder De voorbije maanden konden de Hombekenaren deelnemen aan werkvergaderingen omtrent het nieuwe dorpsplein. Parkeren, verkeerscirculatie groene ruim, het evoceren van de vroegere beek enz kwamen aan bod. De Hombeekse verenigingen die hun intrek zullen nemen in het vernieuwde dorpshuis spraken zich ook uit over hun noden en wensen voor de nieuwe ...lees verder "Voorontwerp dorpsplein klaar"

artikelhombeek

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte ...lees verder "Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein"