Sinds 2017  zijn er drie dorpsconsulenten actief in de Mechelse deelgemeenten. De dorpshuizen moeten zoemen van activiteiten in de toekomst. Het is de taak van de dorpsconsulenten om zowel stedelijke activiteiten als activiteiten van derden in de dorpshuizen een plaats te geven. De dorpsconsulenten coachen ook de vrijwilligers die actief zijn in de dorpshuizen. Dit ...lees verder "3 dorpsconsulenten in de Mechelse deelgemeenten"

Nieuwe functie In de hoeve wil Van Opstal zijn tuinaannemingsbedrijf Hof van ’t Laar onderbrengen. Een deel van de hoeve wordt geprivatiseerd als woning. De grote schuur wordt ingericht als publieke ruimte. “We willen ze verhuren als kleinschalige feestzaal met een capaciteit tot 40 personen en als huiskamerrestaurant, uitbreidbaar naar de binnenkoer. Voor één van ...lees verder "Nieuwe invulling voor hoeve dorpshart"

Om boeken dichter bij de inwoners van de dorpen te brengen worden in de dorpen boekenkastjes geplaatst. Dit project wordt door de dorpsconsulenten ondersteund. Wie een goed boek op overschot heeft kan het in het boekenkastje plaatsen en eventueel een ander boek voor enige tijd mee naar huis nemen. Zo wordt de inhoud van de ...lees verder "Boekenruilkastjes in de dorpen"

Het participatieproces gaat verder De voorbije maanden konden de Hombekenaren deelnemen aan werkvergaderingen omtrent het nieuwe dorpsplein. Parkeren, verkeerscirculatie groene ruim, het evoceren van de vroegere beek enz kwamen aan bod. De Hombeekse verenigingen die hun intrek zullen nemen in het vernieuwde dorpshuis spraken zich ook uit over hun noden en wensen voor de nieuwe ...lees verder "Voorontwerp dorpsplein klaar"

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte ...lees verder "Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein"