schoonste2016

Heugelijk nieuws voor de inwoners van de Lange Heistraat in Mechelen. Zij krijgen de titel van Schoonste Straat 2016. De bewoners winnen €1000 om een groot straatfeest mee te geven. De Kromme Elleboogstraat sleept met de tweede plaats €500 in de wacht. Een gedeelde derde prijs gaat naar de Kattestraat en de Gebroeders Romboutsstraat, die ...lees verder "Lange Heistraat is Schoonste Straat 2016"

rikw1

In de binnenstad opende de Rik Wouters tuin officieel zijn deuren. De Rik Wouterstuin  kan je bereiken via de Befferstraat of de Rik Woutersstraat. Een grijze, saaie binnenzone werd omgetoverd tot een fijne, groene ontspanningsruimte van 700m. Het is een verborgen pareltje. In de 19 de en 20ste eeuw werden de vele Mechelse vlietjes overdekt ...lees verder "De Rik Wouters tuin"

fietsostrade1

Na een proefperiode waarbij fietsers op de fietsostrade voorrang hadden, is om verkeerstechnische redenen en de veiligheid van alle weggebruikers, beslist dat fietsers op de fietsostrade moeten stoppen en voorrang verlenen. De automobilisten hadden een zeer beperkt zicht op aankomende fietsers zelfs nadat men met de wagen gestopt was. De kruispunten aan de Capusteenstraat en ...lees verder "Fietsers stoppen op fietsostrade"

ontwerp park Populierendreef

In het gebied tussen de gevangenis, de Caputsteenstraat en de Populierendreef wordt hard gewerkt aan een nieuw stadsparkje. Er zal ruimte zijn om te spelen, te picknicken, te rusten en zelfs om een buurtfeest te organiseren. Dit komt van pas in deze dichtbevolkte buurt. Een klein project voor moestuinen in bakken is ook gepland.  Aan de ...lees verder "Park Populierendreef"

heraanleg dorpskern Hombeek (1)

Het participatieproces gaat verder De voorbije maanden konden de Hombekenaren deelnemen aan werkvergaderingen omtrent het nieuwe dorpsplein. Parkeren, verkeerscirculatie groene ruim, het evoceren van de vroegere beek enz kwamen aan bod. De Hombeekse verenigingen die hun intrek zullen nemen in het vernieuwde dorpshuis spraken zich ook uit over hun noden en wensen voor de nieuwe ...lees verder "Voorontwerp dorpsplein klaar"

oefenplein1

De vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de straten in de wijk Oud-Oefenplein  is volop aan de gang. Er is aandacht voor groen in de openbare ruimte, voldoende parkeergelegenheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse maatschappij voor Sociale Wonen investeert 6,7 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk. Zij is ...lees verder "Heraanleg straten Oud-Oefenplein"

IMG_0526

In oktober startte het buurtopbouwwerk met een project rond 't Hofke en de wijkzaal. We willen met een groep bewoners uit de buurt ondersteunen om activiteiten te organiseren in de wijkzaak voor buurtbewoners. Ook in 't Hofke kunnen leuke buurtactiviteiten plaats vinden. Meteen willen we de bewoners ook sensibiliseren om 't Hofke netjes te houden ...lees verder "Project buurtopbouwwerk rond ’t Hofke"

IMG_0612

De dorpsraad van Heffen stelde voor om het betreffende pleintje op te waarderen. De werken zijn begin november gestart. De stad zorgt voor kleine verharde zone waar een picknick tafel geplaatst worden. Er wordt ook een 1m brede strook voorzien waar in het voorjaar bolgewassen kunnen bloeien en in de zomer een bloemenweide voor kleur ...lees verder "Opwaardering pleintje Molenbeekstraat"

De werken aan het kruispunt Biest-Merodestraat zijn in volle gang. Met de heraanleg wensen we o.a. de zichtbaarheid van het binnenrijden van de autoluwe zone op punt te zetten. Het wegdek wordt zo aangelegd dat de logisch te volgen weg voor het autoverkeer de Biest is . De Frederik de Merodestraat wordt dan ook autoluw ...lees verder "Verbeteren van het kruispunt Biest – Merodestraat"

artikelhombeek

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte ...lees verder "Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein"