Via VOLT 38 naar een job of opleiding

‘38 Volt’ is de naam van het sociaal innoverend project dat van start is gegaan in de Caputsteenstraat 38. 38 Volt is een plek waar gezinnen terecht kunnen in hun zoektocht naar werk. Ouders van jonge kinderen (0-3 jaar) worden actief begeleid in hun zoektocht naar werk, terwijl hun kindje(s) in de kinderopvang professioneel worden verzorgd. Vaak is flexibele opvang een drempel in de zoektocht naar werk, maar hier wil 38 Volt iets aan doen. In de kinderopvang is er ruimte voor de kinderen, maar is er ook een werking voor de ouders om hen te begeleiden. 38 Volt wil deze ouders de energie geven om terug actief te worden op de arbeidsmarkt.

De huidige vormen van kinderopvang zijn zelden afgestemd op de flexibiliteit die ouders aan de dag moeten leggen.  Dat geldt niet enkel voor mensen met een job, maar ook voor werkzoekenden. Dit project loopt af in 2020. De bedoeling is om zeker 60 gezinnen te hebben geholpen tot die tijd.

De opvang is voor een welomschreven doelgroep die een traject naar werk aflegt en wordt gerealiseerd met een Europese subsidie.

 

 

 

 

--+