Nieuwe bewegwijzering voor de industriezones

Samen met het parkmanagement,  Industrie Mechelen Noord VZW en Bedrijven Mechelen Zuid VZW werd een nieuwe bewegwijzering gerealiseerd. De stad schreef een aanbesteding uit voor de algemene bewegwijzering. Daarna gingen de VZW's aan de slag om hun leden te motiveren individueel ook aan te sluiten op het nieuwe systeem door  het plaatsen van totems met een duidelijk adres.

Door de  bewegwijzering kunnen klanten en leveranciers op een vlotte en veilige manier hun bestemming bereiken. Het zware vrachtverkeer wordt ook uit de woonwijken gehouden door de aanduiding van de efficiëntste weg naar de autosnelwegen. De verkeersafwikkeling op de industriezones verloopt ook veiliger daar nodeloze rondjes op zoek naar hun leveradres.

Het nieuwe systeem werkt met duidelijke zones en kleurcodes.