Economie en Cultuur maken Talentenfabriek in Artenova

Kruisbestuiving tussen ondernemers en creatievelingen in Talentenfabriek

Samen met schepen Siffer gaf ik in november 2016 de aftrap voor een nieuw project waarbij Cultuur en Economie elkaar ondersteunen. We brengen creatieve ondernemers en kunstenaars samen in één ruimte en stimuleren op deze manier een constante wisselwerking. Men beschikt niet over een individuele afgesloten ruimte, wel neemt men een plaats in binnen het geheel. De ruimte wordt gedeeld en dat schept een aparte sfeer. Je kan steevast in overleg met je collega's kunstenaars of ondernemers gaan.

Startende creatievelingen

Het project richt zich vooral tot starters voor wie het niet vanzelfsprekend is een grote ruimte te huren om financiële redenen. Ook VZW Mest doet mee om de praktische invulling te coördineren. Kunstenaars en creatieve ondernemers kunnen inspirerend inwerken op elkaar in deze Talentenfabriek. Zowel vanuit Economie als Cultuur wordt dit project financieel ondersteund.