Nieuwe invulling voor hoeve dorpshart

Nieuwe functie

In de hoeve wil Van Opstal zijn tuinaannemingsbedrijf Hof van ’t Laar onderbrengen. Een deel van de hoeve wordt geprivatiseerd als woning. De grote schuur wordt ingericht als publieke ruimte. “We willen ze verhuren als kleinschalige feestzaal met een capaciteit tot 40 personen en als huiskamerrestaurant, uitbreidbaar naar de binnenkoer. Voor één van de twee bijhuisjes zoeken we een uitbating met lokale producten. Als tuinaannemer zal ik zeker veel belang hechten het groene karakter van het hele perceel”, zegt Klaas Van Opstal.

Met respect voor het gebouw.

De hoeve is geen beschermd gebouw, maar staat wel op de inventaris bouwkundig erfgoed. Dat houdt beperkingen naar reconversie in. Tot 1917 deed de hoeve nog dienst als herberg ’t Oudt School. Met de nieuwe horecafunctie ruim honderd jaar later is de cirkel rond. Voor hun eigentijds hoeveproject kiezen de overnemers overigens opnieuw voor de naam ’t Oudt School.