Doorgedreven onderhoud rioolkolken

Schepen van openbare werken Chris Backx wil de wateroverlast in Mechelen structureel aanpakken. Een goed onderhoud van rioolkolken, rioleringen en grachten moet hiertoe bijdragen. De stad Mechelen neemt hiervoor een aannemer onder de arm die aangepaste machines en technieken kan inzetten. De uitbesteding kost 7,5 miljoen € over een periode van 10 jaar.Opdat adequaat kan worden ingegrepen zal het rioleringsnetwerk ook met een camera worden gecontroleerd en in kaart gebracht.

Op enkele punten zal ook in het rioleringssysteem moeten worden ingegrepen. Hiervoor zet Mechelen alvast 1 miljoen opzij.

Mechelen telt 20.000 rioolkolken en die willen we nu tweemaal per jaar reinigen. Verstopte kolken zijn een doren in het oog van heel wat Mechelaars. En met een goed onderhoud lossen we dit op. Wie verstopte rioolkolken wil melden, of andere opmerkingen heeft over het openbare domein kan dit gratis melden via telefoon: 0800 20 800. Nog beter is het aanmaken van een melding via de website van de stad Mechelen. Zo word je meteen ook op de hoogte gehouden van de afhandeling van je melding