Fietsers stoppen op fietsostrade

Na een proefperiode waarbij fietsers op de fietsostrade voorrang hadden, is om verkeerstechnische redenen en de veiligheid van alle weggebruikers, beslist dat fietsers op de fietsostrade moeten stoppen en voorrang verlenen. De automobilisten hadden een zeer beperkt zicht op aankomende fietsers zelfs nadat men met de wagen gestopt was. De kruispunten aan de Capusteenstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat zijn inmiddels aangepast. Er zijn stopborden geplaatst, wegmarkeringen en fietssluizen.

fietsostrade2