Verbeteren van het kruispunt Biest – Merodestraat

De werken aan het kruispunt Biest-Merodestraat zijn in volle gang. Met de heraanleg wensen we o.a. de zichtbaarheid van het binnenrijden van de autoluwe zone op punt te zetten. Het wegdek wordt zo aangelegd dat de logisch te volgen weg voor het autoverkeer de Biest is . De Frederik de Merodestraat wordt dan ook autoluw vanaf het kruispunt. Zo hopen we de laatste verstrooide bestuurders uit de autoluwe zone te houden.