Project buurtopbouwwerk rond ’t Hofke

In oktober startte het buurtopbouwwerk met een project rond 't Hofke en de wijkzaal. We willen met een groep bewoners uit de buurt ondersteunen om activiteiten te organiseren in de wijkzaak voor buurtbewoners. Ook in 't Hofke kunnen leuke buurtactiviteiten plaats vinden. Meteen willen we de bewoners ook sensibiliseren om 't Hofke netjes te houden en hier ook mee op toe te kijken. In de wijk Arsenaal is het buurtcomitƩ Leuvensesteenweg reeds actief maar er is ruimte voor meer initiatieven die groeien vanuit de bewoners. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij benny.bos@mechelen.be