Opwaardering pleintje Molenbeekstraat

De dorpsraad van Heffen stelde voor om het betreffende pleintje op te waarderen. De werken zijn begin november gestart. De stad zorgt voor kleine verharde zone waar een picknick tafel geplaatst worden. Er wordt ook een 1m brede strook voorzien waar in het voorjaar bolgewassen kunnen bloeien en in de zomer een bloemenweide voor kleur zorgt. Er worden ook inheemse bomen geplant om van het pleintje een aangename buurtplek te maken, en een leuke stopplaats voor fietsers op het Hombeeks Plateau.