Een hart voor Hombeek: een nieuw dorpsplein

Op 4 juli startte het participatietraject voor Hombeek. Hombeek heeft op dit ogenblik geen centraal dorpsplein. Het bestuur streeft er naar voor de bewoners van Hombeek een ontmoetingsruimte te organiseren. Tussen het Cultuurcentrum Leliëndaal en de kerk bevindt zich een ruimte die nu onderbenut is. Samen met de bewoners denken we na hoe die ruimte en de nabijgelegen straten kunnen heraangelegd worden. Inmiddels hebben we een vijftal vergaderingen en infosessies achter de rug. Met de ideeën en wensen zijn de stadsdiensten druk aan de slag om het voorontwerp te ontwikkelen. Dit wordt op korte termijn aan de bewoners voorgelegd.